پرونده الکترونیک سلامت ، پرونده پزشکی بیمار

پرونده الکترونیک سلامت مدی مدیا

اهمیت اطلاعات در مراقبت سلامت

اطلاعات مراقبت بهداشتی شامل کلیه اطلاعات مربوط به فرایند مراقبت از بیمار اعم از اطلاعات هویتی، مالی و درمانی است که در قالب پرونده پزشکی قرار می گیرند. مراقبت بهداشتی یک فرایند مستمر است که در خلال آن داده ها به طور فزاینده گرد آوری می شوند و لذا پرونده پزشکی باید به منزله یک سیستم مادام العمر عمل نماید تا نیازهای هر نوع مراقبت اعم از اولیه یا ویژه را برطرف نماید. بطور ایده ال پرونده پزشکی باید مخزن اولیه و اصلی کلیه اطلاعات مربوط به مراقبت بیمار باشد تا امکان پشتیبانی از تصمیم گیری را فراهم کند و به مثابه ابزاری مهم برای حمایت از فعالیت های وابسته به مراقبت بهداشتی از قبیل: مدیریت، تضمین کیفیت، پژوهش و اپیدمیولوژی عمل کند.

پرونده پزشکی بیمار از اوراق مختلفی جهت ثبت خدمات ارائه شده به بیمار، مراقبت و درمان وی تشکیل می شود و این اوراق بایستی به طور صحیح، دقیق و علمی توسط مستندسازان تکمیل گردد، به طوریکه اطلاعات با توضیحات کافی و دور از ابهام، همراه با تاریخ و زمان ارائه خدمت به دقت ثبت گردد تا بتواند جوابگوی اهداف مورد نظر باشد.

پرونده پزشکی

مجموعه حقایقی مستند پیرامون وضعیت سلامتی بیمار شامل گزارشات مربوط به شرح حال، معاینات بدنی، بررسی ها و آزمایشات، تشخیص ها، طرح های درمانی و نتایج حاصل از اجرای طرح های درمانی است. به عبارتی دیگر، پرونده پزشکی کلیه اوراق و مدارکی است که به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز پزشکی، بیمارستان یا درمانگاه جمع آوری و به ترتیب تاریخ به نحو قابل دسترسی نگهداری می شود تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار، آمار، تحقیقات، آموزش و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد.

انواع پرونده الکترونیک

پرونده الکترونیکی پزشکی - Electronic Medical Record (EMR)

پرونده الکترونیکی بیمار- Electronic Patient Record (EPR)

پرونده کامپیوتری بیمار - Computerized Patient Record

Computer Based Patient Record (CPR)

پرونده الکترونیکی مراقبتهای بهداشتی - Electronic Health Care Record (EHCR)

پرونده سلامت شخصی - Personal Health Record (PHR)

پرونده پزشکی دیجیتال - Digital Medical Record (DMR)

پرونده پزشکی رایانه‌ای - Computerized Medical Record (CMR)

پرونده الکترونیکی سلامت – Electronic Health Record

تعریف پرونده الکترونیک سلامت (EHR :Electronic Health Record)

پرونده الکترونیک سلامت که مخزن کلیه اطلاعات سلامت افراد جامعه محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت سلامت افراد را نگهداری می‌کند از جوانب و دیدهای مختلف بسیار کلیدی و حائز اهمیت است. مدیران ارشد با بکارگیری اطلاعات موردنیاز از این مخزن می‌توانند تصمیمات منطبق بر واقعیت سلامت کشور اتخاذ کنند. متخصصان سلامت نظیر پزشکان و پرستاران با مطالعه پرونده بیمار از سوابق او آگاهی یافته و بهترین و مناسبترین تشخیص و روش را برای درمان بیمار تجویز می‌کنند. کاهش میزان آزمایشات و تجویزها بدلیل در دسترس بودن سابقه درمانی بیمار به کاهش هزینه‌های بیمه می‌شود. این موارد گوشه‌ای از مزایا و ارزش افزوده‌ای است که پرونده الکترونیکی سلامت در نظام سلامت به همراه دارد. با توجه به نقش کلیدی این پرونده در نظام سلامت، تدوین معماری پرونده الکترونیکی سلامت که در عین جامع بودن، کلیه نیازمندیهای سلامت را پوشش دهد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جامع بودن معماری پرونده الکترونیکی سلامت کشور از طریق شناسایی، مطالعه و الگوبرداری از مدل‌های مرجع پرونده الکترونیکی سلامت و فعالیت‌های که در این زمینه در دیگر کشورهای جهان انجام شده است تضمین می‌شود.

پرونده الکترونیک سلامت در ایران اینگونه تعریف می شود: «مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان , از پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی ) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به دست آمده از محل دفن و...) که به تدریج و به صورت مداوم به شکل الکترونیکی ذخیره میگردد و در صورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی , تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت. و به عبارتی دیگر مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت فرد که مورد تایید ارائه کننده خدمت بوده و در طول دوره زندگی وی به صورت مداوم شکل گرفته و به شکل الکترونیکی ذخیره میگردد و در صورت نیاز بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص تمام یا بخشی از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.»

پزشک عزیز برای آشنایی بیشتر با پرونده الکترونیک مدی مدیا به صفحه نرم افزار مدیریت مطب یا نسخه نویسی الکترونیک مراجعه فرمایید.

اهمیت و فواید پرونده الکترونیک سلامت

عبارت پرونده الکترونیک سلامت یکی از مهمترین مطالب در مقوله سلامت الکترونیکی می باشد. چرا که سایر موضوعات مطرح شده در سلامت الکترونیکی وابستگی زیادی با آن دارند. پرونده الکترونیکی سلامت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تخصصی برای مدیریت بهداشت و درمان در سطوح مختلف لازم و ضروری است. از طرف دیگر امکانات و نوآوری هایی که در سلامت الکترونیکی وجود دارد در ارتباط مستقیم با این سیستم می باشد. مانند:

کارت سلامت

دورا پزشکی (تله مدیسین)

سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی برای اطلاعات سلامت

سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری پزشکی

در واقع پرونده الکترونیکی سلامت زیرساخت اساسی برای تحقق سایر موارد ذکر شده و حفظ یکپارچگی بین آنها می باشد.مشتریان و ذینفعان یکپارچه کلیه آحاد جامعه می باشند. تمامی اصنافی که با مقوله بهداشت و EHR به طور کلی ذینفعان درمان سروکار دارند ذینفع و مشتری محسوب می شود. به طور خلاصه می توان موارد زیر را عنوان کرد:

مراکز خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شامل:

خانه های بهداشت

مراکز بهداشت

مراکز خدمات ثانویه مراقبتهای سلامت شامل:

بیمارستانها

پلی کلینیک ها و درمانگاه ها

مطبها

آزمایشگاه های تشخیص طبی

مراکز تصویربرداری پزشکی

آزمایشگاهای پاتولوژی

داروخانه ها

مراکز خدمات ثالثیه مراقبت های سلامت شامل:

مراکز نوتوانی و توانبخشی

فیزیوتراپی

مراکز علمی و دانشگاهی

سازمان های بیمه گر

وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی مرتبط با سلامت

نقشهای ذینفع:

افراد جامعه

بیماران

پزشکان

پرسنل بهداشتی ودرمانی

محققین علوم پزشکی

دانشجویان علوم پزشکی

مدیران مسائل بهداشتی و درمانی

مزایای پرونده الکترونیک سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران

صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل سلامت

کاهش خطاهای پزشکی

کاهش خطا در نسخه نویسی

کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی

کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری

بهبود نتایج درمان

افزایش مشارکت بیمار در مراقبت از خویش

تسهیل در آموزش و پژوهش

بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت

بهبود مدیریت بیماری های مسری

بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی

قابل انعطاف و قابلیت به روز رسانی

تسهیل در فرایند ورود داده ها

قابلیت نمایش در فرمت های مختلف

قابلیت تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی

یکپارچگی اطلاعات چند رسانه ای ( تصاویر، فیلم و صدا)

دسترسی بیمار و ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی به اطلاعات مراقبت بهداشتی

امکان بررسی سیستماتیک اطلاعات مربوط به نتایج بهداشتی

ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی

حذف رویه های تکراری و غیر ضروری

مدیریت زمان (پائین آوردن زمان پذیرش ، زمان ترخیص ، زمان انتقال بیمار ، زمان ORDER نویسی پزشكان و درخواستهای پاراکلینیکی ، زمان اخذ جوابها ، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده)

بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها که در حالت دستی ناخوانا و ... هست

تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار

ارائه خدمات بهتر ، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی

اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان

تنظیم و تعدیل نیروها ی انسانی

بهبود کیفی وضع خمات درمانی

استخراج آمار واطلاعات با روشهای سریعتر

برقراری ارتباط با سیستمهای پزشکی

رسیدن به یک بانک اطلاعاتی توزیع شده در سطح کشور و ایجادارتباط با شبکه های بهداشت جهانی

افزایش تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی

سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان (سپاس)

معرفی سپاس

سپاس مخفف سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح کشور توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تعریف شده و مسئولیت اجرای آن را معاونت تحقیق و توسعه این مرکز بر عهده دارد. یکپارچه سازی اطلاعات سلامت امکان ارائه خدمات بهتر بهداشتی-درمانی و مدیریت بهتر نظام سلامت کشور را فراهم می‌سازد.

ماموریت های طرح سپاس

ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیکی از طریق پرونده الکترونیک سلامت

ایجاد بستر لازم برای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات سلامت

یجاد بستر لازم برای مدیریت حوزه سلامت کشور مبتنی بر اطلاعات دقیق و یکپارچه

ایجاد بستر لازم برای افزایش سرعت و کیفیت تولید دانش پزشکی و زیستی

ایجاد بستر لازم برای توزیع عادلانه منابع سلامت

اهداف سپاس

یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان

ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی

توزیع عادلانه منابع سلامت

بهینه‌سازی مصرف منابع سلامت و اصلاح مدیریت نظام سلامت کشور مبتنی بر اطلاعات صحیح، دقیق و با قابلیت دسترسی سریع

تسریع و تسهیل تولید و مدیریت دانش پزشکی و زیستی

کمک به توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد

کاهش عوارض ناشی از اشتباهات پرسنل پزشکی

کاهش هزینه های خدمات بهداشتی درمانی

افزایش امنیت اطلاعات سلامت

تقویت نقش نظارت در نظام سلامت

بهبود کیفیت آموزش پزشکی

ارائه خدمات نوین الکترونیکی

بهینه سازی کسب و کار نظام سلامت کشور

قابلیت ایجاد پرونده الکترونیک در سامانه مدی مدیا

مدی مدیا با ایجاد سیستم های اطلاعاتی مختلف مانند نرم افزار مطب و کلنیک، نوبت دهی پزشکی آنلاین، نسخه نویسی الکترونیک، امکانی را برای پزشکان فراهم می آورد که بتوانند برای بیماران خود پرونده الکترونیک ایجاد نموده و ضمن تسریع در فرایند درمان بیمار، کارایی و اثر بخشی را نیز بهبود می بخشد.

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک مدی مدیا توانسته است با یکپارچه سازی تمامی امکانات مورد نیاز پزشکان و بیماران، فرایند نوبت دهی، پذیرش، معاینات و نسخه نویسی را به طور دقیق و سریع اجرا نماید.

پزشک عزیز برای آشنایی بیشتر با پرونده الکترونیک مدی مدیا به صفحه نرم افزار مطب یا نسخه نویسی الکترونیک مراجعه فرمایید.

سوالات متداول

با توجه به اینکه زمان ثبت نسخه بسیار کمتر شده در مدی مدیا زمان بیشتری صرف بیمار میشود.
خیر در مدی مدیا تمامی هزینه ها تعریف شده است و پزشکان و بیماران نیاز به پرداخت اضافی نیستند
بله امکان انتقال پرونده های شما از نرم افزار دیگه به نرم افزار مدی مدیا وجود دارد
بله در مدی مدیا بستر فرم ساز فراهم شده که در پرونده از آن استفاده کرد
بله تمامی امنیت نگهداری پرونده الکترونیک طبق چارچوب قانونی صورت می پذیرد

هر آنچه از یک نرم افزار مطب و کلینیک انتظار دارید

مکالمه صوتی ، تصویری و متنی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پنل پیامک حرفه ای

حسابداری و انبارداری

شخصی سازی نرم افزار

مبتنی بر استانداردهای بین المللی و ملی

محرمانگی اطلاعات

رمزنگاری اطلاعات

بکاپ اطلاعات

قابل استفاده بر روی تمامی سیستم عامل ها

تبدیل گفتار به نوشتار (نسخه نویسی و شرح حال)

سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی

تبدیل عکس به متن

مدی مدیا در رسانه ها

آنچه مدی مدیا را به اینجا رسانده است

بخشی از پازل هایی که مدی مدیا را ساخته است !!!

App icon
کاربر پسند
Payment icon
تضمین کیفیت
API icon
تیم متخصص و حرفه ای
Bookings icon
انگیزه شروع استارت آپ
Features icon
سرعت و دقت
Features icon
طراحی با عشق