بیوگرافی آقای دکتر علی شهسواری پور

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی شهسواری پور

آقای دکتر علی شهسواری پور

آقای دکتر علی شهسواری پور

74315

پزشک عمومی.
ارتوپدی.
فلوشیپ جراحی زانو.


کرمان / کرمان