بیوگرافی آقای دکتر علی شهسواری پور

من دکتر علی‌شهسواری‌پور با شما هستم تا استفاده از تجارب خود بهترین درمان برایتان تجویز شود.

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی شهسواری پور

آقای دکتر علی شهسواری پور

آقای دکتر علی شهسواری پور

74315

پزشک عمومی.
ارتوپدی.
فلوشیپ جراحی زانو.


کرمان / کرمان