بیوگرافی خانم دکتر معصومه کلهر

پزشک عمومی، حائز رتبه عالی در ارزیابی عملکرد پزشکان پزشکی قانونی استان تهران، مسلط به کلیه خدمات زیبایی پوست و مو، فیلر و بوتاکس دارای گواهینامه زیبایی از آکادمی Bio Care اروپا

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر معصومه کلهر

کارشناس معاینات سازمان پزشکی قانونی استان تهران معاون اداره پزشکی قانونی شهرستان پاکدشت

خانم دکتر معصومه کلهر

خانم دکتر معصومه کلهر

189066

پزشک عمومی.


تهران / پاکدشت