سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر شاهین طلائی قره قشلاقی

آقای دکتر شاهین طلائی قره قشلاقی

آقای دکتر شاهین طلائی قره قشلاقی

188460

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد