بیوگرافی خانم دکتر نجمه کرباسی

دکتر نجمه کرباسی،از دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل از دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۸۵ هستم.تخصص چشمپزشکی را در دانشگاه بین المللی اصفهان پشت سرگذاشتم و با رتبه ممتاز در سال ۹۲ فارغ التحصیل شدم.از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ مدیر گروه چشمپزشکی استان کردستان بودم و پزشک نمونه استان در سالهای اخیر. لیست مقالات: 1)Adjunctive Local Application of Lidocaine during Scleral Buckling under General anesthesia 2)Report of a case of Papillary cystic solid tumor of pancreas 3) corneal changes afte

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر نجمه کرباسی

از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ مدیر گروه چشمپزشکی استان کردستان بودم و پزشک نمونه استان در سالهای ۹۸ و ۹۷ و ۹۹

خانم دکتر نجمه کرباسی

خانم دکتر نجمه کرباسی

117428

پزشک عمومی.
چشم‌ پزشکی.


کردستان / سنندج