بیوگرافی آقای دکتر حمیدرضا اوجاقی آرباطان

دكتر حمیدرضا اوجاقی تحصیل خود را سال 1377 در دانشگاه علوم پزشكی تهران(آزاد) آغاز نمود و با كسب رتبه ممتاز در آزمون دستیاری در رشته بیماریهای پوست و مو دانشگاه علوم پزشكی تبریز ادامه تحصیل داد و در سال 1388 موفق به اخذ بورد تخصص بیماریهای پوست و مو گردید.از سال 1388 تاکنون در چندین شهر مشغول به طبابت بوده اند.

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حمیدرضا اوجاقی آرباطان

آقای دکتر حمیدرضا اوجاقی آرباطان

آقای دکتر حمیدرضا اوجاقی آرباطان

106960

تکمیلی بیماری‌های پوست (درماتولوژی).


تهران / تهران